Een eerste aanZ voor jongeren aan zet
AanZ biedt jongeren de mogelijkheid om werkervaring op te doen, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. Wij richten ons vooral op jongeren die hun school, zonder diploma, hebben verlaten en werkloos zijn. Wij begeleiden hen bij het opdoen van werkervaring en zodoende te wennen aan hun nieuwe toekomst. Dit op het eerste gezicht vrij eenvoudig ogende doel is veelomvattend en vereist een aanpak op verschillende leefgebieden. Hierbij valt te denken aan sociale vaardigheden, (arbeids)ethiek, psychosociale problematiek en financiën. Het uiteindelijke doel is dat wij jongeren willen laten weten dat zij nu aanZ zijn om hun leven op de rails te zetten.

Steeds meer jongeren zijn werkloos. Jongeren met en zonder startkwalificatie, werkervaring en andere problemen. Actie is nodig om te voorkomen dat deze jongeren langdurig werkloos blijven en later nog moeilijker kunnen inhaken op de arbeidsmarkt. Op termijn zijn deze jongeren bovendien hard nodig. We hebben op middellange en lange termijn te maken met een structureel tekort aan werknemers op de arbeidsmarkt. Op dit moment is daar weinig van te merken, maar over een paar jaar des te meer. Wij kunnen deze jongeren niet aan hun lot overlaten.

Kwaliteiten ontdekken en vergroten
Je kunt deze jongeren negatief afschilderen als de jeugd van tegenwoordig, maar wij zien deze jongeren als de volwassenen van de toekomst die hard nodig zijn om in de toekomst voldoende arbeidskrachten te hebben. Wij geloven dat elke jongere over talenten beschikt die nodig zijn om op den duur een volwaardige bijdrage te leveren aan de maatschappij. Om werkelijk volwassen te worden is het voor deze jongeren van belang dat ze in staat zijn hun talenten te ontdekken en te vergroten.

Comments are closed.

AanZ werkt! ©2020